Onze producten


ProcesControl - software voor functioneel beheer

Het runnen van een complexe IT organisatie met veel lopende applicaties is een grote uitdaging. Naarmate er meer IT producten binnen een organisatie gebruikt worden neemt de complexiteit voor het beheer, onderhoud en doorontwikkeling sterk toe. Uit recent onderzoek is gebleken dat 85% van het IT budget binnen grote organisaties gaat op aan ‘keeping it running’.

Om grip te krijgen zijn er verschillende methodieken, bijvoorbeeld Bisl, ITIL, ASL, Scrum management, die dit moeten vereenvoudigen. Deze methodieken hebben allemaal hun eigen voordelen. Om deze methodieken een concrete en bruikbare invulling te geven is het noodzakelijk om procesondersteunende software te gebruiken. En daarvoor is ProcesControl voor ontwikkeld. 

Met functioneel beheer in combinatie met ProcesControl krijgt u weer grip op uw IT organisatie, zonder spreadsheets.

ProcesControl bestaat uit:

 • Verslaglegging (Journaals) van producten en processen;
  • Weekrapportages
 • Productfactsheets
 • Wijzigingenbeheer;
 • Release- en proceskalenders;
 • Planning & Control
  • Uitgeven van opdrachten;
  • Jaarwerkplannen;
  • Issues;
 • Urenverantwoording;
 • Resource management;
 • Capaciteitsmanagement;
 • IT-Budgettering;
 • Vergadering verslaglegging (notulen, besluiten en actiepunten);
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden